Rozmanité květnaté louky na všechny zahrady. Jaká je pro vaši zahradu ta pravá?

Vzpomínky na léto u babičky na vesnici se vracejí celý život. Možná si pamatujete nejen to, jak babička dobře vařila, ale i dobrodružné výpravy po okolí s místní partou. Pokud se vám vybaví louka na kopečku pod lesem, po které se vám od té doby stýská, můžete si podobnou vysít na své zahradě!

Kvetnate louky 6 

České zahrady a stráně pomalu porůstají květnaté louky, stále jich však není dost. Co myslíte? Louky jsou nejen krásné, ale i užitečné a nenáročné na údržbu. Květy v zahradě nakrmí místní užitečný hmyz, umožní mu rozmnožit se, a dokonce zde díky hlubším kořenům rostliny zadrží vodu. Louky je možné vysévat na jaře a v pozdním podzimu, proto jsme pro vás připravili jak směsi, které již znáte, tak směsi nové. Jak louku založit a jak se o ni následně starat, se dozvíte v článku ZDE.

 

Česká květnice

Již tradičně nejoblíbenější zahradní louka. Svou oblibu si získala díky velkému množství druhů lučních rostlin. Díky své rozmanitosti je velmi přizpůsobivá nejrůznějším podmínkám umístění na zahradě. Pro svou velkou pestrost je také vhodná k pěstování jako louka pro motýly. Hodí se na slunná a polostinná stanoviště do středně suché až sušší i vlhké půdy. Jedná se o vytrvalou louku.

 

Chalupářská louka

Pestrá a nenáročná, to jsou hlavní přednosti chalupářské louky. Sestavena je z klasických lučních květin, které dobře rostou a kvetou na volných slunných místech, ale i v sadě ovocných stromů. Tuto louku je možné pěstovat jako klasickou, v tom případě se seče 2–3 krát ročně, nebo jako hustší porost, který je potřeba sekat častěji. Tato vytrvalá květnatá louka svou pestrostí vytvoří domov pro motýly a další živáčky. Louka vyžaduje stanoviště slunné, dařit se jí však bude i v rozptýleném stínu stromů.

 

Louka starých časů

Druhově bohatá, pestrobarevná louka. Od ostatních lučních osiv ji odlišují semena vzácných nebo vyhynulých polních plevelů, například koukolu, hlaváčků či kravince. Tradičně krásně jsou vlčí máky a modré chrpy, jejichž semena jsou v tomto druhu louky také obsažena. Tyto rostliny pomohou v prvním roce vývoje barevně zkrášlit zelený porost zakládané louky. Od druhého roku pěstování se tyto rostlinky vytrácejí a louka kvete typickými lučními květy. Prospívá na slunci v sušších až středně vlhkých půdách. Jedná se o vytrvalou květnatou louku s jednoletými lučními květy.

 

Louka slunná stráňka

Obsažené rostliny v přírodě obývají suché půdy a skalní stepi. Písčité půdy a celý den osluněná místa jsou ideálními stanovišti pro založení této květnaté louky, nejlépe v zahradách a parcích. Louka potřebuje slunce a suché stanoviště, jedná se o vytrvalou květnatou louku nebo bylinný koberec.

 

Luční květy na obohacení porostu

Toto osivo tvoří pouze semena lučních květin. Neobsahuje žádné traviny. Je vhodné především na dosévání méně pestrých luk a mezerovitých trávníků. Protože přírodní luční květiny mají pomalý počáteční vývoj a jsou konkurenčně méně zdatné než trávy, je třeba dosévat jen na holá místa nebo do rozhrabaných krtin. Dosévat lze postupně během celého roku. První květy z dosevu se objevují ve druhém roce. Plošný výsev do zapojeného trávníku nebývá úspěšný. Také je možný samostatný výsev pro založení květnatého lučního záhonu bez trav.

 

Letničky pro včely

Různobarevná směs letniček, které kvetou od časného léta do podzimu. Především v pozdním létě a začátkem podzimu pomáhají doplňovat ubývající pastvu. Rostliny jsou vyhledávány včelami, ale i včelami samotářkami, motýly a dalšími opylovači. Tato směs není vytrvalou květnatou loukou. Pro dobré kvetení je vhodné vysévat ji každý rok znovu. Po vegetaci je možné zbytky rostlin zarýt do půdy a použít je jako zelené hnojení. Louka se hodí na slunné stanoviště. Na půdu není náročná, může být středně suchá až sušší. Jedná se o jednoletou květnatou louku.

Kvetnate louky 4

 

Trvalky pro včely

Tato směs obsahuje vybrané luční květiny zajímavé pro včely a další opylovače. V prvním roce výsevu je vhodné louky dobře zapěstovat. Děláme to častější sečí a odstraňováním posečené hmoty. Podobně jako ostatní vytrvalé porosty, které jsou přírodě blízké, kvete i tato louka výrazně až od 2. roku. V následujících letech bývá vhodné sečení louky postupně po částech, aby byl vždy k dispozici nektar a pyl pro hmyz.

Pro podporu rozvoje volně žijícího hmyzu je vhodné kousek louky po celý rok nesekat, a vytvořit ta klidovou zónu pro rozmnožování a přezimování hmyzu. Tato místa s oblibou vyhledávají také kobylky, sarančata i cvrčkové a vytváří „zpívající louku“. Nesekané plochy je třeba po roce obměnit, aby si porost zachoval svou pestrost. Tato vytrvalá louka vyžaduje slunné stanoviště a hodí se do středně suché až sušší půdy.

 

 

Louka pro motýly 

Založení květnaté louky pro vývoj a výživu motýlů vychází z nároků na dostatek potravy pro housenky i dospělce. Kompromisem mezi sečením a zpustnutím louky bez sekání je ponechání části louky neposečené od konce července jednoho roku do roku následujícího. Potom tento porost posekat a nechat sousední kus porostu opět neposečený přes celý rok. Tak se zachová pestrost louky i pastva pro nejrůznější živáčky. Jedná se o vytrvalou louku, která má ráda slunce i polostín a střední vláhové poměry i slabě vlhčí nebo sušší místa. 

Kvetnate louky 15

 

Kopretinová louka 

Osivo je vhodné k založení květnaté louky v nejrůznějších podmínkách. Vybrané druhy patří k nejodolnějším mezi lučními rostlinami. Hlavními květinami jsou kopretiny, které ozdobí louku na přelomu května až června. Po seči vykvétají další pestrobarevné luční květiny až do podzimu.

 

Zelený chodníček

Zelený chodníček vytváří přechod mezi květnatou loukou a trávníkem. Porost si zachovává druhovou pestrost louky a zároveň je odolný k přecházení a různým způsobům údržby. Pokud má Zelený chodníček připomínat spíše trávník, je nutné častější sekání. Zde platí dodržení výšky seče 3 – 5 cm nad zemí. Nižší seč by poškodila luční květiny. Má-li být Zelený chodníček zase loukou, postačí přestat sekat a do měsíce vykvetou luční květiny.

 

Bylinková vonička

Vzpomínkou na babky bylinářky je sběr jednotlivých druhů bylinek ze smíšeného porostu. Nasbírané bylinky a koření poslouží v čerstvém stavu na přípravu čajů, jako zelené koření i jako vonná dekorace. V prvním roce se objeví jednoleté druhy bylin – například brutnák, kopr, sléz, sluncovka. V dalších letech se bude tvořit společenství z vytrvalých druhů rostlin. Podle způsobu sečení (nebo nesečení) se formuje složení porostu. Kromě vás se z takového pestrého záhonku bude radovat mnoho druhů živočichů, kteří zde najdou svou obživu. Bylinková vonička je vhodná pro okrasnou a odpočinkovou část zahrady. Některé bylinky mohou být i vzrůstnější, například divizna. Bylinkovou voničku je proto vhodné umístit spíše na záhon do pozadí zahrady. Jedná se o vytrvalý porost, který se může přeměnit v louku. Není náročný na klima ani půdu.