POSLEDNÍ ŠANCE: TOTÁLNÍ VÝPRODEJ SKLADU, SLEVA 50 % NA CIBULOVINY A HLÍZY OKRASNÝCH KVĚTIN

Mykorhiza, spolupráce rostlin a hub aneb přírozené hnojivo

Stejně jako my, lidé, i rostliny a živočichové prožívají složité vztahy, ve kterých nechybí drama, ale i přátelství. Pojďme pozvat prospěšné houby také na svou zahrádku, na své záhonky. S nimi nám zeleninová úroda na zahrádce poroste jedna radost!

Život na naší planetě se vyvíjí mnoho milionů let. Ušel dlouhou cestu od nejmenších organismů až po nejsložitější ekosystémy. Rostliny a živočichové, kteří se vyvíjeli pospolu, žijí v jakési spolupráci, symbióze. Jeden má prospěch ze života toho druhého a naopak. Takovou spolupráci mezi rostlinami a houbami nazýváme mykorhiza. Pojďme ji prozkoumat.

DSC02488

Blahodárná spolupráce a její vývoj

Dávno předtím než se na Zemi objevil člověk, byly houby nápomocné mořským řasám, které začínaly osidlovat nehostinnou pevninu. Kdo ví, zda by se mořské řasy bez pomoci hub adaptovaly na život na souši. A stejně, jako se vyvíjely rostliny, se vyvíjely i houby. Specializovaly se na různá prostředí, na různé druhy rostlin a postupně se rozšířily po celé Zemi. Nyní se tyto houby, pomocnice rostlin, vyskytují od tropů přes pouště, polopouště a mírné pásmo až po arktické oblasti. Tohoto výhodného spojení v současné době využívá kolem 90 % všech rostlin, které se na Zemi vyskytují.

Příroda to krásně vymyslela. Bohužel, člověk má tendenci její práci mařit. Tím, že se v lesnictví a zemědělství po desetiletí používají průmyslová hnojiva, pesticidy a jiné chemické látky, dochází k negativnímu ovlivňování mykorhizních společenství. V současných orných půdách je biologická aktivita výrazně potlačena a původní mykorhizní symbióza se zde prakticky nevyskytuje… Ale co s tím?

 

Obnova mykorhizy na našich polích a zahrádkách

K obnově blahodárné symbiózy rostlin a hub můžeme přispět tím, že upřednostníme zemědělské produkty v biokvalitě. Na naše zahrádky si přátelské houby můžeme vyloženě pozvat pomocí zahradnických preparátů. Při jejich použití se v krátké době (cca do 1 měsíce) začínají na kořeny napojovat vlákna (hyfy) mykorhizních hub a mykorhizní symbióza je na světě. Jak se říká – to je návrat ke kořenům, v tomto případě doslova!

 

A jaký prospěch z tohoto spojení pěstovaná rostlina vlastně má?


Je jich hned několik a pro rostlinu jsou zásadní:

  • pomocí houbových vláken rostlina poutá některé živiny (hlavně fosfor) a vodu z většího objemu půdy
  • rostliny jsou schopny využít živiny i z forem, které jsou jinak pro rostlinu nepřístupné
  • pěstované rostliny jsou odolnější vůči suchu, lépe využívají půdní vláhu
  • mykorhizní symbióza pozitivně ovlivňuje obsah některých vitamínů, antioxidantů, cukrů a aromatických látek u zeleniny, ovoce, bylinek, koření
  • mykorhizní houby nejsou hnojivem, pokud je však použijeme, tak můžeme snížit následné hnojení o třetinu až polovinu, přičemž dosáhneme stejných nebo lepších výsledků
  • totéž platí i u zálivky – tím, že rostliny s mykorhizou lépe hospodaří s vodou, můžeme snížit zálivku cca o třetinu nebo můžeme prodloužit intervaly v zálivce
  • mykorhizní houby vylučují lepkavou látku (tzv. glomalin), která „slepuje“ půdní částice, a tím se snižuje eroze půdy
  • je to spolupráce na celý život rostlin, ať už je jen jednoletý (zelenina a některé druhy bylinek) či několikaletý (keře, stromy, trvalky) nebo dokonce i staletý (u stromů třeba staletí)