POSLEDNÍ ŠANCE: TOTÁLNÍ VÝPRODEJ SKLADU, SLEVA 50 % NA CIBULOVINY A HLÍZY OKRASNÝCH KVĚTIN

Jaký je rozdíl mezi sadbovým a konzumním česnekem?


Z vnějšku je česnek konzumní a sadbový naprosto identický a lze je rovnocenně využívat při vaření. Nicméně sadba musí, na rozdíl od konzumního česneku, splňovat specifické parametry, které se týkají především zdravotního stavu. Jako sadba se označuje ten materiál, který byl pěstován v souladu se zákonem o oběhu osiva a sadby. Všechny ostatní typy česneku se řadí mezi konzumní varianty. Pro zákazníka z toho plyne, že v sadbové kvalitě obdrží produkty bez vážných chorob a škůdců.

 

Nebezpečí konzumního česneku

Konzumní česnek je určen k okamžité spotřebě v kuchyni. Sázet konzumní česnek je velice riskantní, existuje velká pravděpodobnost, že jeho cibule mají nějaké zdravotní problémy, které jsou pro člověka naprosto neškodné, v úrodě však za rok mohou způsobit velké škody. Nejčastěji jsou s konzumním česnekem spojena bílá sklerociální hniloba nebo háďátko zhoubné. Při pozření tisíce háďátek si toho možná ani nevšimnete, avšak zanesením pouhého jednoho do zahrady byste mohli navždy ztratit možnost pěstování nejen česneku a ostatních cibulových rostlin, ale také některých jiných plodin, jako jsou například jahody. 


Proč je sadbový česnek dražší?

Sadbový česnek musí dosahovat daleko vyšší kvality, bývá několikrát během vegetace i při sklízení a sušení kontrolován. Kupují jej pěstitelé, aby ho mohli sázet. Vinou důsledně kontrolované produkce je sadbový česnek dražší než konzumní. Při jeho výsadbě jsou rizika, že si na pole zatáhnete chorobu, výrazně nižší než u česneku konzumního. Bohužel často na tržnicích i při prodejích na internetu (výjimku však netvoří ani kamenné obchody) jsou za sadbový česnek označovány i materiály, které zdaleka nesplňují podmínky sadby.

Distributor musí pečlivě evidovat, kterou sadbovou partii dodal kterému obchodu nebo pěstiteli, kde byla pěstována v minulých letech atd. To umožňuje sledovat původ a kvalitu všech partií a v případě potřeby stáhnout z trhu ty, které nevyhovují. Prodej musí probíhat podle jasně stanovených pravidel, a proto se sadba prodává plombovaná v pytlech a menší balení jsou v ochranných obalech, aby se zabránilo neautorizované výměně cibulí. Distributor zároveň garantuje, že všechny prodávané sadby po celou dobu dostupnosti na trhu jsou stejné odrůdy. Pokud by došlo k jakékoli změně odrůdy, nesmí být tato nová odrůda prodávána jako původní sadba.

Mějme také na paměti finanční a pracovní náročnost šlechtění nových odrůd. Vytvoření nové odrůdy je nákladné, a nedávno bylo uvedeno, že vývoj jedné odrůdy může stát kolem milionu korun. K tomu je třeba připočíst investice do uvedení na trh a do udržení kvality odrůdy během celého období, kdy je na trhu. Tyto náklady jsou hrazeny z prodeje sadby. K tomu, aby bylo udržitelné pokračovat v šlechtění nových odrůd, jsou tyto odrůdy chráněny a držitelé práv mají nárok na licenční poplatky od těch, kdo z jejich práce těží. Tím, že si zakoupíte sadbu, přispíváte k pokračování ve vývoji a udržení kvality těchto odrůd. Nakupováním načerno nebo nekonečným přesazováním cibulí, se můžete sice krátkodobě vyhnout nákladům, ale tím narušujete ekosystém kolem. To nese zodpovědnost každého jednotlivce. 

Může se sadbový česnek konzumovat?

Sadbový česnek se prodává nemořený (to by totiž musel být rozdružen na jednotlivé stroužky). Při jeho manipulaci či konzumaci tedy není třeba se obávat zdravotních problémů. Pokud ho však již namoříte, určitě jej nekonzumujte.

Česnek, který vypěstujete ze zakoupené sadby, nesmí být prodáván ani inzerován jako sadba. Za splnění určitých podmínek smí být prodáván výhradně jako česnek konzumní.