Letní Black Friday: Výprodej s minimální slevou 15 %. Celou nabídku najdete v sekci VÝPRODEJ.

BioRepel přípravek na plísně – sprej 1g+ BioRepel 1+2 g

Biorepel je ojedinělý biologický přípravek proti plísním. Likviduje plísně na zdech a omítkách.

Používání přípravku Biorepel umožňuje předcházet zdravotním rizikům, které mají plísně v obytných prostorách na svědomí. Plísně vystřelují do ovzduší řádově milióny až miliardy spór, které jsou původcem nejrůznějších zdravotních potíží, např. alergií, dýchacích obtíží, očních zánětů nebo vyrážek. V období růstu plísně uvolňují svými metabolickými procesy do okolí ketony, aldehydy, étery a další nebezpečné látky, které mohou způsobovat alergické reakce, bolesti hlavy, únavu, záněty průdušek, záněty spojivek a eventuálně jiné zdravotní potíže.

Toto balení obsahuje Sprej + vloženou krabičku s BIOREPEL - sáčky. Před použitím si přečtěte přiložené pokyny. Uchovávejte mimo dosah dětí.

Dostupnost Skladem
339 Kč
BioRepel přípravek na plísně – sprej 1g+ BioRepel 1+2 g

Návod na použití – sprej

Odstranění plísní:
1) Odšroubujte rozprašovač a do lahvičky dolijte 450ml pitné vody.
2) Zašroubujte rozprašovač, obsah protřepte.
3) Pomocí rozprašovače nastříkejte na napadená místa dvě třetiny přípravku ze vzdálenosti 20 centimetrů.
4) Po dvaceti minutách otřete ošetřené místo houbičkou či hadříkem s vodou a nechte hodinu zaschnout.
5) Po hodinovém zaschnutí nastříkejte rozprašovačem na ošetřované místo zbytek přípravku s přesahem alespoň 15 centimetrů od původního okraje plísně.

Preventivní ošetření proti plísním:
1) Odšroubujte rozprašovač a do lahvičky dolijte 450ml pitné vody.
2) Zašroubujte rozprašovač, obsah protřepte.
3) Pomocí rozprašovače zamlžte přípravkem preventivně na místa, kde je předpoklad, že by se v budoucnu mohly vyskytovat plísně.

Pozor - Šetřete přírodu a uchovejte rozprašovač pro nové použití.

K novému použití využijte náhradní náplně umístěné v balení.

 

Frekvence aplikací: Pro odstranění nežádoucích plísní je dostatečná jedna aplikace dle popsaného postupu. Doba ochrany je závislá na specifických podmínkách v místě aplikace. Pro prevenci je dostatečná jedna aplikace přípravku.

Upozornění:

 • Plíseň před aplikací neodstraňujte suchou cestou, aby se spory plísní nedostaly do ovzduší a nezamořily další prostory.
 • Vzhledem k biologické podstatě přípravku výrobce nezaručuje systémový účinek na netypické, nepřirozeně vyselektované nebo geneticky modifikované druhy nežádoucích plísní na zdech.
 • Nejméně 14 dní před aplikací a alespoň 14 dní po aplikaci nepoužívejte žádné jiné přípravky na ošetřování zdí proti plísním.
 • Nepoužívat pro prostory používané k pěstování hub.
 • Skladování: Skladujete v suchu při pokojové teplotě 15-25°C a relativní vlhkosti do 40%. Skladujte v původním, uzavřeném obalu. Naředěný přípravek zaktivovaný vodou je možné skladovat nejdéle 24 hodin od naředění.

První pomoc:

 • Při potřísnění: Omyjte dostatečným množstvím vody. Použijte mýdlo, je-li potřeba.
 • Při zasažení očí: Neprodleně vypláchněte dostatečným množstvím pitné vody.
 • Při nadýchání: Přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte ho v klidu v poloze usnadňující dýcháni.
 • Při požití: Vypláchněte ústa, nevyvolávejte zvracení.
 • Při vyhledání lékařské pomoci informujte o přípravku, se kterým se pracovalo (mějte po ruce obal nebo štítek výrobku), a o poskytnuté první pomoci.
 • Pokyny pro lékaře: Žádná nebezpečí, která by vyžadovala speciální pomoc. Nejsou zaznamenány žádné nežádoucí účinky na lidské ani zvířecí zdraví. Nejsou popsány žádné nežádoucí ani neočekávané vedlejší účinky.

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole: